turba hünärmeni

15 ýyllyk önümçilik tejribesi

Uly plastmas turba drena Pe deşik mesh Hdpe plastik turba turbasy

Gysga düşündiriş:

Gözenekli polat zolakly polietilen birleşdirilen turba, termoplastika bilen birleşdirilen turbanyň bir görnüşidir, ol berkidilen skelet hökmünde sowuk togalanan polat zolak bilen kebşirlenýär. Turbanyň gysyjy güýji, güýçlendiriji skeletiň girizilmegi sebäpli ep-esli gowulaşýar. Dürli maksatlar üçin birleşdirilen turbalary öndürmek üçin termoplastikanyň dürli görnüşleri we derejeleri ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy maglumatlar

Deşikli polat zolakly polietilen birleşdirilen turba, berkitme skeleti hökmünde sowuk togalanan polat zolak bilen kebşirlenen termoplastiki kompozit turba bilen birleşdirilen turba. Turbanyň gysyş güýji, berkitme skeletiniň girizilmegi sebäpli ep-esli gowulaşýar. Termoplastiki plastmassanyň dürli görnüşlerini we derejelerini saýlamak, birleşdirilen turba öndürýän kompaniýanyň deşik polat guşak plastmassa turbasynyň dürli ulanylyşyny döredip biler: suw üpjünçiligi, gömülen gaz, gyzgyn suw, himiki we ýörite ulanyş birnäçe gezek ulanylýar.

Önüm aýratynlyklary

· Highokary gysyjy güýç we süýşmäge garşylyk.

· Gowy halka berkligi we täsire garşylyk.

Çyzykly giňelişiň we ýylylyk geçirijiliginiň pes koeffisiýenti.

· Gowy poslama garşylyk we köýnek garşylygy.

· Lighteňil agram, amatly transport we gurluşyk.

· Gowy arassaçylyk.

· Içki diwar tekiz we zaýalanmaýar, kelläniň ýitmegi polat turbanyňkydan 30% pesdir.

Suwdan peýdalanmak

Suw üpjünçiligi üçin deşik tor polat zolakly plastmassa birleşdiriji turba ulgamy, kärhana standartyna laýyklykda öndürilýän PE80 ýa-da PE100 derejeli materiallardan ýasalýar. Gowy kebşirleýiş ukyby, daşky gurşawa garşy stres döwülmegi we çalt döwülmegi bar we öndürijilik görkezijisi arassa PE suw üpjünçilik turbasynyň öndürijilik görkezijisinden ýokarydyr.

· Adaty şertlerde 50 ýyla çenli uzak ömri.

· Gowy arassaçylyk, agyz suwunyň ikinji derejeli hapalanmagy meselesini çözdi we GB / T17219-1998-iň howpsuzlygyny bahalandyrmak düzgünlerine boýun boldy.

· Içki diwar, ýumşak akym garşylygy we polat turbadan 30% pes kelläniň ýitmegi.

· Lighteňil agram, işlemek aňsat.

· Amatly gurluşyk, ýönekeý kebşirleme prosesi we pes in engineeringenerçilik bahasy. Turbanyň reňki ak, gara ýa-da özara ylalaşylan bolmaly.

Deşikli polat zolakly plastmassa birleşdirilen turba ulgamy, import edilýän PE80 ýa-da PE100 kärhananyň standartyna laýyklykda öndürilýän iki görnüşli materialdan ýasalýar. Gowy kebşirleme, daşky gurşawa garşy stres döwülmegi we çalt döwülmegi bar we ulanylýan öndürijilik görkezijisi arassa PE gaz turbasyndan has gowudyr.

Üstünlikleri

· Hyzmat möhleti 50 ýyla çenli bolup biler

Lighteňil agram,

· Amatly gurluşyk

· Has az ýer işleri

· Güýçli poslama garşylyk

· Ulag çykdajylary az

· Turbalaryň gowy yzarlanmagy

Turbalaryň we armaturlaryň reňki sary, ak ýa-da gara bolmaly.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER